Pirkimo sąlygos

TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuotatos:
Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau - “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2.  Pirkimo – Pardavimo sutarties sudarymo momentas:
2.1.  Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis paspaudžia mygtuką “Užsakyti”. 
2.2.  Sutartis pradeda galioti, kai Pardavėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

3. Pirkėjo teisės:
3.1.Pirkėjas turi teisę pirkti e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus kai sutartis sudaryta:
       
3.2.1.  dėl dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.
      
3.2.2.      kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Pirkėjas įsipareigoja:
4.1.  Pirkėjas privalo apmokėti per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.
4.2.  Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje nurodyti duomenys, Pirkejas privalo nedelsdamas juos atnaujiti.
4.3.  Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. Pardavėjo teisė:
5.1.  Jei Pirkėjas bando pekenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksti nepranesęs Pirkejui.
5.3.  Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Pardavėjas įsipareigoja:
6.1.  Sudaryti visas sąlygas pirkėjui naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2.  Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkejo pasirinktu pristatymo būdu per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.3.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pirkėjui pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 72 val.

7. Prekių pristatymas:
7.1.  Prekes Pardavėjas pristato Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu.
7.2.  Prekių atsiėmimo metu Pirkįjas privalo įsitikinti ar prekių pakuotė nėra pažeista.
     
7.2.1.      Jeigu prekė buvo pažeista Pirkėjas privalo apie tai informuoti per 24 val.
    
7.2.2.      Kitu atveju yra laikoma kad prekė pristatyta tvarkingai

8. Daiktų grąžinimas:
8.1.  Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintos daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės jei pirkėjo netenkina prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas nekeičiamos ir negrąžinamos kokybiškos pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kitos panašios dirbiniai  prekės.
8.2.  Jeigu prekė yra nekokybiška, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę atgal ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju jeigu Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas grąžina pirkejui už prekę sumoketus pinigus.

9. Atsakomybė:
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsitikusius padarinius.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
9.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10. Informacijos siuntimas.
10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
10.2. Išsirininkus POST24 pristatymo būdą, apie siuntos pristatymą į Pirkėjo nurodytą paštomatą POST24 išsiųs Pirkėjo registracijos formoje nurodytu telefono numeriu.
10.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11. Asmens duomenų apsauga:
11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų politika, kurią rekiomenduoja atitinkantys LR Teisės aktai ir kuri vykdoma atsižvelgiant į Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.
11.2. Pardavėjas neperduoda (išsskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjos asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo vykdymui (pvz. pašto kurjeriui).

12. Baigiamosios nuostatos.
12.1. Bet kurios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.
12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė
12.3. Visi nesutarimai kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

"Kojinių namai"
mums patinka kojinės...

Varikliukas OpenCart
Kojinių namai © 2024